parallax background

Yarının Köyleri Projesi, Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliği ile teknoloji olanaklarının köylere ulaştırılarak istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla hayat buluyor.

İlk aşamada Adana, Diyarbakır ve İzmir’de bulunan 3 pilot köy ile başlanarak, Trendyol'un teknolojik yetkinlikleri ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın bilgi, deneyim ve kaynak sağlama gücünün oluşturacağı sinerji ile köylerde dijital merkezler kuruluyor.

Bu merkezlerde gençler, kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere kapsamlı çalışmalarla Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, böylece yetiştirilen ürünlerin, zanaat eserlerinin ve el emeği ürünlerin, köyden doğrudan tüketici ile buluşmasına fırsat yaratılması hedefleniyor.

Yöresel tarım, tekstil ve zanaat ürünleri için e-ticaret olanakları ve becerileri geliştirerek, kırsal alanlarda dijital değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve kapsayıcı büyümenin hızlanması planlanıyor.

Yarının köyleri ile, köylerimizin e-ticaretle ve e-ihracat ile dünyaya açılması, akıllı tarım modellemeleri ve akıllı tarım uygulamaları ile sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün desteklenmesi, çocuklarımızın kodlama ve robotik atölyeleri ile dijital dünyaya hazırlanması sağlanıyor.

parallax background

Teknoloji olanaklarını köylere ulaştırılarak çevre köylerle birlikte üretimin güçlendirilmesi, istihdamın artırılması, yerel ekonomi ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi,

Dijital fırsat eşitliğinin sağlanması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi,

Günlük hayatta ve üretim süreçlerinde dijital teknolojilerin kolayca kullanılması için gerekli koşulların oluşturulması,

Paketleme, tasarım, iletişim, e-ticaret, e-ihracat, pazarlama, markalaşma konularında eğitim ve danışmanlıklarla iş modellerinin desteklenmesi,

Büyük emek harcanarak yetiştirilen ürünlerin, zanaatlerin daha çok kişiye ulaşmasının sağlanması.